Klosterbrauerei Andechs återkallar drygt 10 000 hektoliter öl från återförsäljarna eftersom förorenad malt använts vid tillverkningen. Någon direkt fara för öldrickarnas hälsa finns dock inte.

Klosterbrauerei Andechs förlorar miljontals euro efter att man använt förorenad malt i ölproduktionen. En dryg tiondel av den årliga produktionen måste hällas i avloppet eftersom rutinkontroller visar för höga halter av cancerframkallande substanser, nitrosaminer, i sorterna Export Dunkel och Doppelbock Dunkel. Bryggeriet har redan återkallat drygt 10 000 hektoliter öl som levererats till återförsäljare över hela Tyskland.

De förorenade proverna hittades i flaskor som såldes av en handlare i München. Proverna visar att gränsvärdet på 0,5 mikrogram per kilo av nitrosaminet NDMA överstigits. Någon omedelbar fara för öldrickarnas häls finns dock inte, men ölet är ändå olämpligt för konsumtion.

Andechs återkallar 10 000 hektoliter av Doppelbock Dunkel och Dunkel Export eftersom förorenad malt använts vid tillverkningen (foto: Klosterbrauerei Andechs).

Det är fortfarande oklart hur mycket Andechs förlorar på återkallandet, men med ett snittpris på arton euro per back hamnar slutnotan på cirka 1,8 miljoner euro. Till det kommer kostnaden för att förstöra den återkallade ölen, som inte ens får användas som gödningsmedel, utan måste hällas ut i avloppet.

Än har inget mälteri ställts till svars för skadan, även om det står helt klart att föroreningen skett i leverantörsledet. Nitrosaminer kan bara uppkomma under mältningen, om det korn som används inte får torka ordentligt. Eftersom substanserna är vattenlösliga, kan de föras vidare från malten till ölet under bryggningen.

Andechs köper i dagslägetmalt från sex olika mälterier i södra Tyskland och en ny leverans är på gång under veckan. Den som vill avnjuta en Doppelbock Dunkel eller Export Dunkel får dock vänta några veckor till, eftersom de två ölsorterna är kalljästa och måste lagras under extra lång tid.

Klosterbrauerei Andechs hittar vi ungefär fyra mil från München i södra Bayern. Munkar har bryggt öl på platsen sedan åtminstone 1458, då man fick bryggerirättigheter av Albrecht III. I början av 1800-talet var bryggeriverksamheten klostrets största intäktskälla. 1803 avkristnades dock klostret och kom senare att tillhöra den bayerska kungen Ludwig I. 1850 togs det dock över av benediktinerorden, som driver klostret än i dag. Årsproduktionen ligger på cirka 100 000 hektoliter.

Källa: Süddeutsche Zeitung