Tyskland är hem för flest mälterier i världen. Under senare år har dock coronapandemin, hårdare regler och egna skandaler gjort livet svårt för flera av de mindre aktörerna.

Många tyska småmälterier har en lång och traditionsrik historia och har klarat sig igenom såväl krig som andra kriser. Nu står dock flera gamla familjeföretag inför en verklighet där man måste kämpa för sin överlevnad. En orsak till detta är allt hårdare miljö- och kvalitetskrav, som många små mälterier har svårt att ha koll på och att följa. Många familjeägda mälterier med en produktion under 10 000 ton per år står ofta också med gamla och omoderna anläggningar. I många fall saknas dessutom pengar till att uppdatera utrustningen.

Många av Tysklands små mälterier står inför tuffa och utmanande tider (foto: Schwarzbräu).

Under senare år har det även förekommit en del brister hos flera småmälterier, som levererat malt av dålig kvalitet till sina bryggerikunder. I flera fall har kvalitetsbristerna uppdagats först när det bryggts öl av malten, vilket i sin tur gjort att bryggerierna tvingats dra tillbaka och förstöra stora mängder öl till stora ekonomiska förluster. Så sent som i början av januari återkallade Klosterbrauerei Andechs 10 000 hektoliter öl som bryggts med malt som innehöll för höga halter cancerframkallande substanser. Ansvariga för detta var ett mälteri i Kirchheim-Bolanden, som i sin tur hävdar att källan till föroreningen var en ugn som används för tillverkning av münchnermalt.

Ovanpå detta kommer coronapandemin, som bidragit till att den tyska ölkonsumtionen störtdykt de senaste två åren. Dessutom har kostnaderna för korn och energi skjutit i höjden. Som en följd av detta har flera mindre mälterier redan stängt för gott. Senast i raden var Malzfabrik Johann Zeitler i Kulmbach, som lägger ner verksamheten efter att ha funnits i 155 år. I februari förra året upptäckte den bayerska kontrollmyndigheten för livsmedelssäkerhet och veterinärfrågor allvarliga hygienbrister i mälterier och stängde delar av verksamheten. I slutet av året beslutade sig ägaren Horst Beyer att det var lika bra att lägga ner helt. Kvar efter att ett mälteri lagt ner finns ett antal kunder, som också hamnar i trångmål och riskerar att bli utan sina leveranser.

Källa: Inside Beer