Tysklands små och medelstora bryggerier följer med oro konsekvenserna av Rysslands angrepp på Ukraina. Förutom att det strider mot internationell rätt och orsakar enormt mänskligt lidande riskerar det leda till ökade kostnader som kan få ödesdigra konsekvenser för bryggerinäringen.

Det tyska bryggeriförbundet Verband Private Brauereien har redan brutit kontakten med sin ryska motsvarighet och stoppat alla affärer med Ryssland tills vidare. Den ryska attacken på Ukraina har redan fått kännbara ekonomiska konsekvenser för förbundets cirka 800 medlemsbryggerier. En energikrävande bransch som bryggerinäringen drabbas extra hårt av den kraftiga ökningen av energipriserna. Till detta kommer även stadigt stigande priser på korn, som orsakas av dåliga skördar och Ukrainakrisen. Dessutom har även priserna för rengörings- och desinfektionsmedel, förpackningsmaterial, flaskor och kapsyler ökat kraftigt, skriver förbundet i ett pressmeddelande.

Den pågående Ukrainakrisen och stigande kostnader skapar stora problem för Tysklands små och medelstora bryggerier (foto: Adobe Stock/gannamartysheva).

Det här är problem som Tysklands små och medelstora bryggerier har att brottas med efter att redan ha gått igenom ett tvåårigt stålbad under coronapandemin. I ett försök att rädda sin ekonomi har flera bryggerier redan höjt sina ölpriser. Förbundet Private Brauerein vädjar nu till tyska makthavare att agera för att möjliggöra lägre energipriser samt att säkra branschens tillgång till energi i händelse av en kris. Ett annat förslag är att förlänga de skattelättnader som infördes under coronapandemin, men som bara var tänkta att gälla 2022 ut. Förbundet menar att detta skulle hjälpa bryggerierna att kraftigt förbättra sin ekonomi och säkra att Tysklands unika mångfald och ölkultur bevaras.

Verband Private Brauerein representerar cirka 800 små och medelstora tyska bryggerier och värnar de privatägda bryggeriernas intressen. Förbundet vill främja användandet av regionala råvaror utan genmodifierade grödor i ölproduktionen. Andra hörnstenar i förbundets verksamhet är bevarandet av mångfalden och den tyska ölkulturen, liksom efterlevnaden av den tyska renhetslagen – Reinheitsgebot. Förbundet är också remissinstans vid förslag till ny lagstiftning i såväl Tyskland som övriga EU.