Den tyska ölskatten sänks till de nivåer som gällde innan 2004. Det har beslutats av såväl den tyska förbundsdagen som av förbundsrådet. Sänkningen är dock tillfällig och gäller bara för åren 2021 och 2022.

Enligt bryggeriförbundet Private Brauereien ligger detta beslut helt i linje med de krav som branschens oberoende bryggerier tidigare framfört. Förbundet menar också att det är ett bevis för att politikerna äntligen har förstått vilken besvärlig situation Tysklands små och medelstora bryggerier har hamnat i på grund av coronapandemin. Man framhåller också att det är ett erkännande av ölets ekonomiska och kulturella betydelse som tyskt baslivsmedel.

Tysklands små och medelstora bryggerier kan se fram emot lägre skatter (foto: Istock/Nikada Alfexe).

Skattelättnaderna ligger i storleksordningen sex till nio procentenheter beroende på bryggeriet storlek och är begränsade till små och medelstora, oberoende bryggerier med en maximal produktion på 200 000 hektoliter per år. Det innebär att cirka 95 procent av Tysklands drygt 1 500 bryggerier kommer att omfattas och att de tillsammans kommer att sänka sina utgifter med ungefär 6,9 miljoner euro under två år. Enligt Tysklands finansdepartement behöver bryggerierna inte ansöka om att få pengar tillbaka, utan en retroaktiv återbetalning kommer att ske automatiskt.

Private Brauerein menar dock att den ekonomiska situationen kommer att vara svår för många medelstora bryggerier även efter att pandemin är över. Man kommer därför fortsätta arbeta för att de beslutade skattelättnaderna ska bli permanenta, eftersom de åtminstone delvis väger upp för den konkurrensnackdel som de små, oberoende bryggerierna har gentemot de stora jättarna.