Tysklands små och medelstora bryggerier betalar i dag lägre skatt än de stora koncernerna. Det tillfälliga beslut som fattades 2021 upphör dock att gälla i slutet av detta år. Nu uppmanar de tyska förbundsländerna den federala regeringen att behålla skattelättnaden för de mindre bryggerierna.

Efter ett initiativ av Bayern kommer tyska Förbundsrådet (Bundesrat), som representerar Tysklands sexton förbundsländer, arbeta för att behålla de lägre skatterna för små och medelstora bryggerier. Tidigare har rådets finanskommitté kommit till samma slutsats och Tysklands federala regering uppmanas nu att följa förbundsländernas vilja. Enligt Bayerns finansminister Albert Füracker är tyska småbryggerier fortfarande pressade efter coronapandemin och en återgång till de tidigare skatterna skulle kunna vara förödande, rapporterar Tagesschau.

Tysklands förbundsländer vill behålla de skattelättnader som infördes för små och medelstora bryggerier 2021 (foto: Istock/Nikada Alfexe).

Det var 2021 som den tidigare tyska regeringen beslutade att lätta skattebördan för landets små och medelstora bryggerier på grund av coronakrisen. Det nuvarande styret vill dock återgå till de gamla skattereglerna vid årsskiftet. Förslaget från Bayerns finansminister är att tidsgränsen slopas och att skattelättnaderna blir permanenta. Vid sidan av coronakrisen bidrar hög inflation och kraftigt höjda priser på energi, transporter samt korn- och vetemalt till att spä på bryggeriernas bördor. För en back med tjugo öl betalar i dag ett storbryggeri 94,4 eurocent i skatt. Bryggerier med en årlig produktion på upp till 5 000 hektoliter betalar i dagsläget endast 47,2 eurocent i skatt.