I slutet av 2020 ansökte Privatbrauerei Bischoff i Winnweiler om konkurs. Eftersom ingen ny köpare har hittats kommer nu beskedet att affärsverksamheten stängs ner under kontrollerade former. Om en köpare dyker upp kan den dock återupptas igen.

De ekonomiska problem som ledde till Privatbrauerei Bischoffs konkursansökan 2020 har inte kunnat rättas till. Genom en kontrollerad nedstängning hoppas konkursförvaltaren kunna minimera bryggeriets förluster under förvaltningstiden. Under det 1,5 året som ägarna letat efter någon som vill ta över verksamheten har alla ekonomiska reserver tagit helt slut. I slutet av juli 2022 beslutade regiondomstolen i Kaiserslautern att en konkursförvaltare skulle tas in för att skydda kreditgivarnas rättigheter och säkra det som finns kvar av konkursboet.

Privatbrauerei Bischoff kommer att stängas under kontrollerade former om ingen ny ägare dyker upp (foto: pressnewsroom.com).

Förutom coronapandemi, nedstängning av restauranger och högre energipriser på grund av kriget i Ukraina, har Privatbrauerei Bischoff dessutom haft problem med en trasig ammoniakledning. Detta har gjort att man inte har kunnat producera så mycket öl som man velat och som det funnits efterfrågan på. Verksamheten har därmed inte kunnat bära sina egna kostnader. Men trots att läget ser mörkt finns det fortfarande hopp, om en investerare eller köpare dyker upp kan verksamheten snabbt återupptas, skriver About Drinks.

Redan tidigare har Bischoff upplåtit sin bryggkapacitet till andra bryggerier som så kallat kontraktbryggeri. I den egenskapen har man producerat flask- och fatöl samt läsk för bryggerier i såväl Östeuropa som Nederländerna, Kina, Italien och Frankrike. Man har också haft ett partneravtal med startup-företaget Joybräu, som tillverkar hälsosamma proteinöl. Privatbrauerei Bischoff har i dagsläget ett fyrtiotal anställda, som så klart kommer att stå utan arbete om bryggeriet tvingas lägga ner för gott.