Spridningen av coronaviruset har ökat markant i München sedan starten av Oktoberfest för en och halv vecka sedan. Enligt Robert Koch Institut har antalet bekräftade fall av covid-19 ökat med 77 procent i den bayerska huvudstaden. Detta är något som även sjukhusen märker av.

Under den första veckan med Oktoberfest har den så kallade sjudagarsincidensen i München ökat med närmare 77 procent till 424,9 coronafall per 100 000 invånare. Detta enligt tisdagens siffror från Robert Koch Institut. Det går i dagsläget inte att bevisa att ökningen har en direkt koppling till Oktoberfest, men motsvarande ökningar av coronafall har märkts av en dryg vecka efter starten av andra tyska folkfester under hösten.

Antalet konstaterade coronafall har ökat kraftigt sedan starten av Oktoberfest (foto: München Tourismus/Tommy Lösch).

Den snabba virusspridningen märks även på sjukhusen i München. Den 26 september låg 268 patienter inlagda med konstaterad covid-19 på stadens sjukhus, vilket är 48 fler än veckan innan. Av dessa patienter får 33 stycken intensivvård. Som jämförelse kan nämnas att 615 patienter i München behandlades för covid-19 under den tredje smittvågens topp i april 2021, skriver Süddeutsche Zeitung.

Sjudagarsincidensen har dock tappat lite i värde eftersom många fall inte registreras. Det beror på att många som smittas inte gör PCR-tester och alltså inte finns med i statistiken. Den trend som observeras i München kan också jämföras med Tyskland i stort. Förra veckan ökade antalet konstaterade coronafall med 43,1 procent i Bayern, medan motsvarande siffra för hela Tyskland var 29,4 procent. I rena tal motsvarar det 89 282 nya coronafall i tisdagens rapport, jämfört med 60 237 veckan innan. Antalet sjukhusinläggningar ökade under samma period med 49 procent över hela Tyskland, där i dagsläget cirka 10 000 personer ligger inlagda med konstaterad covid-19. Det är dock inte viruset som är primär orsak till alla dessa inläggningar.