Det tyska bryggeriförbundet har tagit fram en internetbaserad plattform som ska hjälpa företag inom dryckesindustrin att få tag i kolsyra. Den nya tjänsten kopplar ihop kolsyreleverantörer med dryckestillverkare som är i akut behov av kolsyra till produktion eller buteljering.

Den nya tjänsten, som tagits fram gemensamt av det tyska bryggeriförbundet Deutsche Brauer-Bund (DBB) och det bayerska bryggeriförbundet (BBB), är gratis att använda och hittas på www.co2-plattform.de. Den kan användas av alla företag inom den tyska dryckesbranschen, oavsett om de är medlemmar i något av förbunden eller inte. Webbplatsen fungerar som en anslagstavla och är designad för att vara så enkel att använda som möjligt. Innan lanseringen har DBB stämt av med Tysklands konkurrensmyndighet att alla funktioner ligger i linje med gällande lagstiftning.

Med en ny onlinetjänst ska det bli enklare för tyska bryggerier att få tag i kolsyra (foto: tedlerner.com).

Många medelstora bryggerier och andra dryckestillverkare har i dagsläget stora problem med att få tag i kolsyra. I flera fall har man tvingats begränsa eller helt stoppa sin produktion. Kolsyra är en biprodukt vid gödseltillverkning och en förklaring till kolsyrebristen är att många gödseltillverkare tvingats minska sin produktion på grund av stigande energipriser. Gasen är även viktig för andra företag inom livsmedelsbranschen, som står inför samma utmaningar som dryckestillverkarna. De påverkade branscherna har vädjat till Tysklands regering och EU-kommissionen att vidta omedelbara åtgärder för att lindra de negativa effekterna av energikrisen.

Källa: Deutsche Brauer-Bund