Brist på kolsyra riskerar att stoppa produktionen i bayerska bryggerier. Den för öltillverkning helt nödvändiga gasen är minst sagt svår att få tag i. För att få lagren att räcka så länge som möjligt tvingas många bryggerier avstå från att tillverka läsk och helt fokusera på ölen.

Bryggerierna i Bayern upplever enorma leveransproblem av kolsyra. Många får bara en bråkdel av det de beställt och har därför svårt att planera sin verksamhet. Ett av bryggerierna som har problem är Brauerei Jacob i Bodenwöhr. Till nyhetssajten BR24 säger ägaren Fritz Jacob att man bara har kolsyra för att klara en eller två veckors produktion i stöten. Den leverantör man använt de senaste tjugo åren kan bara leverera kolsyra i mycket små mängder. Bryggeriet gör nu vad man kan för att hitta andra leverantörer i Tyskland och angränsande länder.

Kolsyra är en central del vid såväl buteljering som servering av den gyllene drycken (foto: Fotolia/Kzenon).

Kolsyra är en biprodukt vid gödseltillverkning. Att tillgången på kolsyra nu minskar beror på att tillverkare av gödsel tvingats minska sin produktion på grund av höga gaspriser. För bryggerierna är dock kolsyra livsviktigt. Den används till exempel till att fylla ölflaskor med utan att det skummar. Detta kan också göras med luft, men då blir ölets hållbarhet mycket sämre. Det bryggeri som inte kan fylla sitt öl på flaska kan så klart inte heller sälja något. Att bara producera fatöl är inte mycket bättre eftersom kolsyra ju används för att pumpa upp öl på krogar och restauranger.

Som ett sätt att spara på kolsyran har nu många bayerska bryggerier helt börjat fokusera på ölproduktion och minskat eller slutat med att tillverka exempelvis läskedrycker och mineralvatten. Till dessa bryggerier hör förutom Brauerei Jacob även Aktienbrauerei Kaufbeuren i Allgäu, som förmodligen också måste begränsa ölbryggningen till ett fåtal sorter. På Brauerei Riegele i Augsburg har man kolsyra för ytterligare några dagar. I förlängningen tror dock ägaren Sebastian Priller att kolsyrebristen kommer att leda till högre priser för kunderna.

På storbryggeriet Oettinger har man delvis löst problemet genom att använda så kallade återvinningsanläggningar på tre av sina fyra bryggerier. Den koldioxid som skapas i samband med ölens jäsning tas tillvara, processas och används sedan i buteljeringsprocessen. Denna metod kompenserar till viss till bristen på kolsyra och motverkar de värsta flaskhalsarna i produktionen. På Brauerei Maisel i Bayreuth har man ett liknande system, liksom på Tucher i Fürth, Spaten i München och Lammsbräu i Neumarkt. Metoden är dock energikrävande och ganska dyr.