Bayerns bryggerier gjorde ett mycket bra 2022. Närmare 24 miljoner sålda hektoliter öl är en ökning med 2,6 procent jämfört med året innan. Enligt statistikmyndigheten Destatis överträffade de bayerska bryggerierna till och med 2019 års försäljning med sexton miljoner liter.

Medan den tyska bryggerinäringen i stort ligger cirka 3,8 miljoner hektoliter efter försäljningen 2019, det vill säga året innan coronapandemin, är de bayerska bryggerierna i princip tillbaka på samma nivåer som innan krisen. Till fjolårets 24 miljoner hektoliter sålda alkoholhaltiga öl kan även läggas 2,11 miljoner hektoliter alkoholfri öl, vilken är en ökning med 9,5 procent från 2021. Att intresset för ljus bayersk lager, helles, ökar i andra delar av Tyskland spelar en stor roll för det goda resultatet. Det meddelade det bayerska bryggeriförbundet, Bayerische Brauerbund (BBB), under sin årliga pressträff.

Bayerns bryggerier har mer eller mindre återhämtat sig från coronapandemin (foto: Bayerische Brauerbund).

De bayerska bryggerierna drabbades hårt när sanktionerna mot Ryssland, den största exportmarknaden efter Italien, trädde i kraft efter landets invasion av Ukraina. Det bortfallet har dock mer eller mindre tagits igen genom att exporten till länderna inom EU har ökat. Exporten 2022 hamnar på 5,75 miljoner hektoliter, vilket är det näst bästa exportresultatet i förbundslandets historia. Närmare var fjärde öl som bryggs i Bayern dricks i ett annat land, enligt bryggeriförbundet.

Mängden såld öl speglar dock inte helt lönsamheten eller framgången för de bayerska bryggerierna, menar bryggeriförbundet. Sedan februari 2022 har Bayerns bryggerier sett kostnaderna skena inom i princip alla områden, särskilt för energi, men även för råvaror, flaskor, kartonger och mycket annat. Förbundet menar att en viss prishöjning är nödvändig under dessa omständigheter, samtidigt som man varnar för att många små och medelstora bryggerier ändå kommer få det svårt att klara av de ökade kostnaderna.