Carlsberg Deutschland ska betala femtio miljoner euro i böter för att ha medverkat i en priskartell 2007. Det står klart efter de slutliga förhandlingarna i högsta regionala domstolen i Düsseldorf.

Kartelldomstolen vid högsta regionala domstolen (Oberlandsgericht) i Düsseldorf är övertygad om att Carlsberg Deutschland 2007 deltog i ett möte som bröt mot gällande konkurrenslagstiftning. Det hela ska ha ägt rum på Side Hotel i Hamburg under den stora branschmässan Internorga. Med vid mötet fanns även representanter från AB lnbev, Bitburger, Veltins, Warsteiner och Radeberger. Under mötet diskuterades en gemensam prishöjning på grund av ökade råvarukostnader. Enligt domstolen kom de närvarande bryggerierna överens om att en prisökning borde vara sex euro per hektoliter, vilket för kunderna skulle innebära cirka en euro per back med öl. Något definitivt beslut fattades dock inte vid det tillfället, eftersom deltagarna först ville fråga om även Krombacher var intresserade av en prishöjning, skriver Getränke Zeitung.

Carlsberg Deutschland ska betala femtio miljoner euro i böter för att ha medverkat i en priskartell 2007 (foto: Carlsberg).

Carlsberg Deutschlands dåvarande vd Wolfgang Burgard ska dock ha använt den hemliga informationen från mötet för att ändra koncernens agerande på marknaden. På så sätt kunde han agera starkare mot det danska moderbolaget och enklare få igenom en prishöjning 2008. Vid sitt beslut tog domstolen i beaktande att det fattats i samförstånd med Carlsberg och att inga ytterligare utredningar av bryggerikoncernens ekonomiska affärer behöver göras. En annan förmildrande omständighet är att detta brott mot konkurrenslagstiftningen bara skedde vid ett tillfälle och det för väldigt länge sedan.

Det var 2014 som Tysklands konkurrensmyndighet utdömde böter om totalt 338 miljoner euro till flera tyska bryggerier, bryggarorganisationer och andra som anklagats för att i september 2007ha gjort upp om ölpriser. En handfull bryggerier, bland annat Bitburger, Krombacher, Veltins, Warsteiner och Barre begärde direkt förlikning och accepterade böter på totalt 106,5 miljoner euro. Andra, som Carlsberg, Radeberger, Bolten-Brauerei samt de tre kölschbryggerierna Gaffel, Erzquell och Früh, bestred böteskraven. Radeberger backade senare och betalade sina böter, vilket innebär att det till slut bara var Carlsberg som fortsatte driva en rättsprocess. De tre kölschbryggerierna friades tidigare i år av Tysklands högsta domstol.