I början av december presenterade Pfungstädter storslagna planer på att skapa världens modernaste bryggeri. Planerna ser dock ut att gå i stöpet eftersom investeraren vägrar uppfylla vissa krav.

Under buller och bång annonserade Pfungstädter i december att man skulle bygga det som skulle bli världens modernaste bryggeri. Projektets värde uppgick till flera miljoner euro och skulle i stort sett säkra det krisande bryggeriets framtid. Nu ser det dock ut som att planerna går om intet, efter att staden Pfungstadt avbrutit förhandlingarna med den investerare som skulle säkra finansieringen av projektet.

Det ser inte ut att bli något av det som skulle bli världens modernaste bryggeri (illustration: Pfungstädter).

En förutsättning för att bryggeriplanerna ska bli verklighet är att Pfungstädter kan köpa en tomt av staden, en tomt på vilken det i dag finns en badanläggning. Enligt de villkor som staden satt upp ska marken återgå i stadens ägo om det inte byggs något bryggeri där inom en viss tid. Förhandlingarna har dock visat att den investerare som Pfungstädter hittat inte vill ge några sådana löften. Investeraren har heller inte visat att de pengar som krävs för att köpa tomten finns.

Redan kort efter det att Pfungstädters planer blivit offentliga i december, var det vissa lokalpolitiker som ifrågasatte hur seriös investeraren egentligen var. Stadsfullmäktige gick dock med på att inleda förhandlingar, men fäste ett antal villkor till en eventuell försäljning. Investeraren ska till exempel vara tvungen att bidra ekonomiskt till byggandet av en ny badanläggning samt inköp av en ny brandbil. Staden förbehöll sig också rätten att avsluta förhandlingarna utan några skäl, vilket man nu alltså gjort. Representanter för bryggeriet säger sig dock vara villiga att fortsätta förhandlingarna.  

Det är Pfungstädters sjunkande försäljning som ligger till grund för hela bryggeriprojektet. 2018 minskade bryggeriets försäljning från 24 till 20 miljoner euro. Ölförsäljningen sjönk under samma period från 220 000 hektoliter till 200 000 hektoliter. Efter att det nya bryggeriet blivit klart var tanken att det skulle byggas lägenheter på den plats där det nuvarande bryggeriet står.