Följetongen om byggandet av Pfungstädters nya bryggeri fortsätter. Efter att en stor investerare dragit sig ur är bryggeriets framtid mer oviss än någonsin.

I mitten av februari lades Pfungstädters storslagna bryggeriplaner på is när den största investeraren inte ville uppfylla vissa krav ställda av staden Pfungstadt. Tanken var att Spectrum Invest och dess ägare Uwe Krück skulle ta över Pfungstädters gamla bryggeri, riva det och bygga bostäder på marken. I utbyte skulle man bygga ett nytt, toppmodernt bryggeri på en tomt som i dag rymmer en badanläggning. Trots långdragna förhandlingar har man dock inte lyckats komma fram till en fungerande lösning mellan parterna.

Pfungstädters framtid ter sig allt mer oviss (foto: Guido Schiek).

Enligt Frankfurter Allgemeine Zeitung menar Krück att han mött ”massivt motstånd” från staden Pfungstadt och att han är chockad över den ”våldsamma fientlighet” som han och hans familj fått utstå under förhandlingarnas gång. Han går till och med så långt som att säga att hans liv och hälsa har varit hotade. Krück menar också att staden Pfungstadt ställt överdrivna villkor och oacceptabla ekonomiska krav, som vida överskrider vad som går att motivera. Eftersom staden varit ovillig att acceptera Krücks ställningstagande, har han nu valt att dra tillbaka sin finansiering av projektet.

Nu återstår det att se om detta också innebär dödsstöten för Pfungstädters bryggeriverksamhet och att de cirka 100 anställda kommer att förlora sina jobb. Ledningen för Pfungstädter har tidigare sagt att man är beredda att fortsätta samtalen med de återstående investerarna, men framtiden är som sagt ändå mycket osäker. Under 2018 sjönk bryggeriets försäljning med fyra miljoner euro och man sålde 20 000 hektoliter mindre öl.