Pfungstädter Brauerei har satts under förvaltarskap för att rekonstrueras. Det har distriktsdomstolen i Darmstadt beslutat på begäran av ägaren av Hessens största privatbryggeri. Syftet är att undvika konkurs på grund av sjunkande försäljning under coronakrisen.

Pfungstädter Brauereis försäljning har gått ner kraftigt under coronapandemin. Drygt 13 000 hektoliter mindre öl har sålts sedan nedstängningen av det tyska samhället började. För att undvika konkurs har vd Stefan Seibold begärt att företaget ska sättas under förvaltarskap. Det innebär att bryggeriet kan fortsätta med sin verksamhet under övervakning av en extern förvaltare. De drygt 100 anställda kommer från och med augusti få sin lön utbetald av Hessens motsvarighet till Arbetsförmedlingen. Enligt Seibold är målet att så många som möjligt ska få behålla sina arbeten.

Pfungstädter Brauerei har satts under förvaltare för att undvika konkurs (foto: Guido Schiek).

Under förvaltarskapet kommer bryggeriet få stöd av en juristbyrå i Darmstadt, som specialiserat sig på rekonstruktioner och konkurser och som redan lyckats rädda flera företag. Att Pfungstädter inte redan har försatts i konkurs beror på att man tidigt vidtog nödvändiga åtgärder, säger Annmarie Dhonau från juristbyrån. Under de kommande veckorna ska samtal föras med alla inblandade parter om den fortsatta utvecklingen.

I februari fördes förhandlingar med en extern investerare, som skulle ta över bryggeriet och bygga en ny, ultramodern anläggning på en tomt där det i dag finns en badanläggning i Pfungstadt. Detta föll dock efter att investeraren dragits sig ur efter att inte ha velat uppfylla de krav som staden Pfungstadt ställt. Sedan dess har bryggeriledningen fört diskussioner med andra intressenter, samtal som nu kommer att intensifieras enligt Stefan Seibold.