Det medborgarinitiativ som startades för att rädda Pfungstädter Brauerei har ogiltigförklarats. Enligt Pfungstadts borgmästare Patrick Koch har insamlade namnunderskrifter lämnats in för sent. Samtidigt har planerna på ett nytt bryggeri lagts på is.

Det var i augusti som kampanjen ”Bryggande istället för byggande” (”Brauen statt Bauen”) startades av Reinhard Ahlheim med målet att på åtta veckor samla in 2 000 namnunderskrifter. Detta för att få till en folkomröstning för att rädda Pfungstädter Brauerei. Med cirka 4 600 insamlade namnunderskrifter överträffades målet med råge, men trots detta kommer Pfungstads stadsfullmäktige ändå inte hantera frågan vid sitt decembersammanträde. Det beror på att såväl jurister som andra experter slagit fast att underskrifterna lämnats in för sent enligt de regler som gäller, uppger Getränke Zeitung.

Det medborgarinitiativ som startats för att rädda Pfungstädter Brauerei har ogiltigförklarats (foto: Echo Online).

Det verkar dock råda delade meningar bland stadens styrande hur medborgarinitiativet ska bemötas. I slutändan är det politikerna som avgör vad som händer med bryggeriets tomt och vad som eventuellt byggs där. En majoritet tycks stödja planerna på att bygga bostäder på marken, medan borgmästare Koch uppger att han för egen del stödjer bryggeriets önskan att finnas kvar.

Bryggeriägaren Uwe Lauer vill också bevara bryggeriet på sin nuvarande plats, om inte annat av rent ekonomiska skäl. Han menar att kriget i Ukraina satt saken i ett annat läge och att det inte är ekonomiskt hållbart att inte utnyttja bryggeriets i dag fungerande utrustning och annan infrastruktur, inklusive existerande vattentäkter. Under rådande omständigheter har även det planerade bygget av ett nytt bryggeri i Pfungstadts industriområde lagts på is.