Trots att ett medborgarinitiativ samlat in 4 600 namnunderskrifter röstade Pfungstadts stadsfullmäktige för att stadens bryggeri måste lämna den plats där det nu står. Den formella anledningen är att namnlistorna lämnades in för sent.

Under Pfungstadts stadsfullmäktigemöte den 12 december föreslog borgmästare Patrick Koch (SPD) att en formell medborgarundersökning skulle göras om huruvida invånarna vill bevara Pfungstädter Brauerei på sin nuvarande plats. Detta då han menar att de 4 600 insamlade namnunderskrifterna tydligt visar att bryggeriet har ett starkt stöd bland befolkningen. Förslaget fick dock inget gehör från stadsfullmäktige, inte ens från Kochs eget parti SPD, skriver Getränke Zeitung.

Pfungstädter Brauerei måste flytta efter att stadsfullmäktige på sitt decembermöte beslutat att inte lyssna på stadsbornas vilja (foto: Echo Online).

Företrädare för SPD menar att det finns en risk att man blir stående med en icke-fungerande och förfallande bryggeriverksamhet om man drar tillbaka det bygglov som tidigare getts till företaget Conceptaplan, som vill bygga bostäder på bryggeriets mark. Fullmäktiges tydliga besked är att bostäder ska byggas på marken. Patrick Koch anklagade ledamöterna för att inte känna något ansvar för stadens bryggeri. Det flesta fullmäktigeledamöter menade dock att det inte är deras ansvar att rädda bryggeriet.

I slutet av november ogiltigförklarades den namninsamling som gjorts inom ramen för kampanjen ”Bryggande istället för byggande” (”Brauen statt Bauen”) eftersom listorna lämnats in för sent. Bryggeriägaren Uwe Lauer har ännu inte kommenterat stadsfullmäktiges beslut, men har tidigare sagt att han vill bevara bryggeriet på sin nuvarande plats. Han menar att kriget i Ukraina gör att det inte är ekonomiskt hållbart att inte utnyttja bryggeriets befintliga utrustning och infrastruktur. Detta inluderar existerande vattentäkter, som bryggeriet på senare tid även använt för att framställa mineralvatten. Det planerade bygget av ett nytt bryggeri i Pfungstadts industriområde är sedan tidigare lagt på is.