Pfungstädters öl kommer i framtiden bryggas och buteljeras av det familjeägda bryggeriet Eder & Heyland utanför Aschaffenburg. Tankarna på att bygga ett nytt bryggeri i Pfungstadtområdet lever dock fortfarande, trots vad som tidigare sagts.

Nyligen meddelade ägarna till Pfungstädter Brauerei att bryggeriets öl kommer att leva vidare, trots att anläggningen i Pfungstadt kommer att rivas när hyreskontraktet går ut vid årsskiftet. Nu kommer beskedet att bryggning och buteljering, i alla fall i ett första skede, kommer att ske genom ett samarbete med Eder & Heyland i Grossostheim utanför Aschaffenburg. Detta framgår av ett kundbrev som Getränke Zeitung tagit del av. Det framgår dock inte om hela Pfungstädters produktutbud ingår i avtalet, men att Eder & Heyland i alla fall fått instruktioner för att kunna brygga ölen på samma sätt som hittills gjorts i Pfungstadt.

Pfungstädters öl kommer i framtiden att bryggas av Eder & Heyland (foto: Pfungstädter Brauerei).

Enligt kundbrevet lever dessutom Pfungstädters planer på att bygga ett nytt bryggeri i Pfungstadtområdet. Detta trots att ledningen så sent som i mitten av december 2022 sa att det inte var ekonomiskt görbart. I brevet heter det istället att kundernas lojalitet och nöjdhet med produkterna gör att det i framtiden är möjligt att bygga ett nytt, modernt bryggeri som är anpassat efter aktuellt behov. På en direkt fråga från Getränke Zeitung kan dock Pfungstädters vd Peter Winter inte svara på var bryggeriets huvudkontor kommer att ligga 2024, när den nuvarande anläggningen stängts.

Grunden till Eder & Heyland lades 1872, då Friedrich Eder köpte restaurangen Zum Ochsen med tillhörande bryggeri i Grossostheim. Verksamheten växte stadigt under de kommande årtiondena. I dag prodcuerar och säljer bryggeriet öl under fyra olika varumärken, varav det största och mest kända är Schlappeseppel med ett femtontal ölsorter. De övriga är Eders och Heylands med sina ljusa lageröl samt veteölsmärket Bavaria.