Haus Cramer Group, tidigare Warsteiner Gruppe, investerar elva miljoner euro i Paderborner Brauerei. Satsningen syftar bland annat till att kraftigt utöka produktionskapaciteten och kommer att skapa flera nya arbetstillfällen.

Investeringen i Paderborner Brauerei är en del av en större satsning, där Haus Cramer Gruppe under de två kommande åren ska lägga 200 miljoner euro på nyanställningar, att stärka sina varumärken, en framtidsinriktad it-infrastruktur samt maskiner och byggnader. Genom att utöka kapacitet och flexibilitet i produktionen, samtidigt som man minskar åtgången av förbrukningsvaror och sänker sina fasta kostnader, kommer Paderborner stå väl rustat för marknadens snabbt skiftande behov, skriver Getränke Zeitung.

Haus Cramer investerar stort i Paderborner Brauerei. På bilden ses Bernd Becker, Peter Böhling, Jens Hoffmann och Simone Lápossy (foto: Haus Cramer Group).

Målet är att bryggeriets produktionskapacitet år 2024 ska ligga på 1,25 miljoner hektoliter, vilket är en ökning med 25 procent från i dag. Den största summan, 7,5 miljoner euro, kommer därför gå till en omfattande uppdatering av den befintliga produktionsanläggningen. Man kommer också skapa utrymme för fler jäs-, lager- och trycktankar. Dessutom förbättras kolsyrebearbetningen, lagerkapaciteten och kylsystemen. Dessa förändringar möjliggör parallell drift i produktionen av öl och blanddrycker. Under kommande år kommer även stora satsningar göras för att förbättra bryggeriets energiförsörjning.

Läs mer om Warsteiner Gruppes förvandling till Haus Cramer Group här.