En fyra år lång kamp har nått sitt slut. Efter ett domstolsbeslut står det nu klart att staden München får varumärkesskydda namnet Oktoberfest i såväl Tyskland som resten av Europa.

För ett år sedan avslog EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO staden Münchens ansökan från 2016 om att varumärkesskydda namnet Oktoberfest. Man ansåg då att termen har en för generell betydelse. De styrande i München begärde dock en omprövning av beslutet hos EUIPO:s överklagandenämnd och har nu alltså fått rätt. Beslutet innebär att namnet Oktoberfest nu är skyddat på en rad licensierade souvenirer och München kan kräva att tillverkarna betalar för att använda namnet, eller helt förbjuda att namnet används om det anses opassande. Beslutet gäller dock inte namnskydd för öl, andra drycker eller livsmedel, skriver Inside Getränke.

Staden München kan nu skydda namnet Oktoberfest på en rad produkter (foto: München Tourismus/Tommy Lösch).

Det går heller inte att förbjuda de drygt 2 000 oktoberfester som anordnas på andra ställen att använda namnet. EUIPO:s överklagandenämnd slår fast att det finns andra folkfester i Tyskland och andra länder som kallas Oktoberfest, men att det inte är troligt att besökarna tror att det är staden München som arrangerar även dessa. Därför kan namnskydd inte ges för de evenemangen. Nämnden menar också att uttrycket Münchener Oktoberfest ska kunna användas fritt, varpå staden München genast ansökte om att även skydda detta begrepp, liksom begreppet Oktoberfest München i hela EU. Sedan tidigare har München fått skydd för begrepp som Wiesn och Oide Wiesn, liksom varumärken innehållande dessa ord, exempelvis Wiesnbier, Wiesnkracherl och Wiesnmode.