Under 2023 tappade Flensburger Brauerei 9,5 procent av sin försäljning jämfört med året innan. Förlusten var dock väntad och beror på åtgärder som ska stärka bryggeriet för framtiden.

Totalt sålde Flensburger Brauerei 580 000 hektoliter av sina drycker under 2023. Detta kan jämföras med 645 000 hektoliter 2022. Av årets försäljning utgörs 330 000 hektoliter av flaggskeppsölet Flensburger Pilsener. Det drygt nioprocentiga försäljningstappet beror bland annat på att konsumenterna i större utsträckning köper mindre och billigare öl, men också att Flensburger höjde sina priser under året. Prishöjningen var dock nödvändig för att säkra bryggeriets långsiktiga handlingsförmåga och innebar att intäkterna ökade med 1,5 procent, säger Flensburgers vd Jörn Schumann i ett pressmeddelande.

Flensburgers vd Jörn Schumann och tekniska chef Sylke Moerke förväntade sig att tappa försäljning under 2023 (foto: Flensburger Brauerei).

Under 2023 ökade även försäljningen av drycker på burk, som nu utgör tio procent av Flensburgers totala försäljning. På ölsidan ökade burkförsäljningen med 3,4 procent, vilket visar att bryggeriet lyckats fånga upp konsumenternas ökade efterfrågan på öl med lägre pris. Flensburger har dock avstått från att delta i de priskrig som många bryggerier ägnar sig åt; endast en tredjedel av bryggeriets öl såldes under någon form av kampanj. För större bryggerier är den siffran ofta dubbel så stor, menar Jörn Schumann.

Flensburger Brauerei grundades 1888 och är i dag det största privatägda bryggeriet i Schleswig-Holstein. Bryggeriet ägs i dag till största del av familjen Dethleffsen-Petersen, som köpte in sig i företaget under 1920-talet. Sortimentet består i dagsläget av fjorton olika produkter. Bryggeriet sysselsätter cirka 235 personer.